ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قراجه

لغت‌نامه دهخدا

قراجه . [ ق َ ج ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان کسبایر بخش حومه ٔ شهرستان بجنورد. واقع در 22هزارگزی شمال باختری بجنورد و 3هزارگزی شوسه ٔ بجنورد به اینچه . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیر و سکنه ٔآن 510 تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، تریاک ، بنشن و میوه جات و شغل اهالی زراعت و مالداری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ