ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قراجه محمد

لغت‌نامه دهخدا

قراجه محمد. [ ق َ ج ِ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان یکانات بخش مرکزی شهرستان مرند. واقع در 21هزارگزی شمال باختری مرند و 4000گزی شوسه ٔ مرند به خوی . موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل و سکنه ٔ آن 410 تن است . آب آن از قنات و محصول آن غلات ، کرچک ، پنبه و شغل اهالی زراعت و گله داری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ