ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قراجه لر

لغت‌نامه دهخدا

قراجه لر. [ ق َ ج ِ ل َ ] (اِخ ) (قراجه میدانداغی ) دهی از دهستان کرم بخش ترک شهرستان میانه .واقع در 15هزارگزی خاور بخش 21000 گزی راه شوسه ٔ میانه به خلخال . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل وسکنه ٔ آن 125 تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، نخود سیاه ، بزرک و شغل اهالی زراعت و گله داری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ