ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قراجه قیونلو

لغت‌نامه دهخدا

قراجه قیونلو. [ ق َ ج ِ ] (اِخ ) نام جائی است در کشور عثمانی . (معجم الانساب چ زامباور ج 2 ص 227).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ