ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قراجه فضل ا

لغت‌نامه دهخدا

قراجه فضل ا. [ ق َ ج ِ ف َ لُل ْ لاه ] (اِخ ) دهی جزء دهستان یکانات بخش مرکزی شهرستان مرند. واقع در 30هزارگزی شمال باختری مرند و 6هزارگزی شوسه ٔ خوی به مرند. موقع جغرافیایی آن جلگه و معتدل و سکنه ٔ آن 505 تن است . آب آن از رودخانه و قنات و محصول آن غلات ، کرچک ، پنبه و شغل اهالی زراعت و گله داری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ