ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قراجه ارباط

لغت‌نامه دهخدا

قراجه ارباط. [ ق َ ج ِ اَ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان کله بوز بخش مرکزی شهرستان میانه . واقع در 18هزارگزی جنوب خاوری میانه و یکهزارگزی شوسه ٔ تبریز به میانه . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل و سکنه ٔ آن 149تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، پنبه ، برنج ، بادام و سنجد و شغل اهالی زراعت و گله داری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ