ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قدمت

لغت‌نامه دهخدا

قدمت . [ ق ِ م َ ] (ع اِمص ) کهنگی و دیرینگی . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ