ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قدرفی

لغت‌نامه دهخدا

قدرفی . [ ق َ رَ ] (ص نسبی ، اِ) نام زری است که در شهر قدرف می زده اند و رایج بوده . (برهان ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ