ترجمه مقاله

قبرگاه

لغت‌نامه دهخدا

قبرگاه . [ ق َ ](اِ مرکب ) محل قبرستان . (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
ترجمه مقاله