ترجمه مقاله

قبراة

لغت‌نامه دهخدا

قبراة. [ ق ِ ب ِرْ را ] (ع اِ) سر نره . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله