ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قانعین

لغت‌نامه دهخدا

قانعین . [ ن ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ قانع در حالت نصبی و جری .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ