ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قانانیس

لغت‌نامه دهخدا

قانانیس . (معرب ، اِ) شهدانه . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ