ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قالموق

لغت‌نامه دهخدا

قالموق . (اِخ ) نام فرقه ای است از قوم عیسائیان که به رومن کیتهولک معروف اند. از سفرنامه ٔ شاه ایران . (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ