ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاضی ماردینی

لغت‌نامه دهخدا

قاضی ماردینی . (اِخ ) علی بن عثمان بن مصطفی یا ابراهیم بن مصطفی بن سلیمان ماردینی حنفی ، ملقب به علاءالدین و معروف به ابن الترکمانی . از اکابر فقهای حنفیه و در فقه و تفسیر و حدیث و اصول و حساب و فرائض و عروض و فنون شعری مقتدای عصر خود بوده و در ماه شوال 748 هَ . ق . متصدی مقام قضاء گردید و تا مقام قاضی القضاتی ترقی کرد. او راست : 1- تخریج احادث الهدایة. 2- بهجة الاریب مما فی کتاب اﷲ العزیز من الغریب . 3- الجواهر النقی فی الرد علی البیهقی که حاشیه ٔ کتاب سنن کبرای ابوبکر بیهقی بوده و درحیدرآباد چاپ شده و اکثر مطالب آن مناقشه ٔ با بیهقی و اعتراضات وارده ٔ بر آن است . 4- السعدیه در اصول فقه . 5- الضعفاء که در رواة و محدثان ضعیف الحال و متروک الحدیث است . 6- غریب القرآن و ظاهراً این همان بهجة الاریب است . 7- الکفایة فی مختصر الهدایة. 8- المتروکیة و این ظاهراً همان کتاب ضعفای مذکور است . 9- مختصر المحصل . 10- المنتخب فی الحدیث . وی به سال 744یا 750 هَ . ق . وفات یافت . ولادتش به سال 683 هَ . ق . بوده است . رجوع به کشف الظنون و لغات تاریخیة و جغرافیه ٔ احمد رفعت ص 225 و ریحانة الادب ج 3 ص 274 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ