ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاضی انباری

لغت‌نامه دهخدا

قاضی انباری . [ اَم ْ ] (اِخ ) احمدبن علی بن قدامه ،مکنی به ابوالمعالی . (معجم الادباء ج 4 ص 45) (ریحانة الادب ج 5 ص 356). و رجوع به احمدبن علی بن قدامه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ