ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاضی القضاة

لغت‌نامه دهخدا

قاضی القضاة. [ ضِل ْ ق ُ ] (اِخ ) یعقوب بن ابراهیم ، مکنی به ابویوسف . رجوع به ابویوسف یعقوب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ