ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاضی ابویوسف

لغت‌نامه دهخدا

قاضی ابویوسف . [ اَ س ُ ] (اِخ ) یعقوب بن ابراهیم . رجوع به ابویوسف یعقوب بن ابراهیم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ