ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاسم مؤدب

لغت‌نامه دهخدا

قاسم مؤدب . [ س ِ م ِ م ُ ءَدْ دِ ] (اِخ ) رجوع به قاسم بن زید شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ