ترجمه مقاله

قاسم سلطان

لغت‌نامه دهخدا

قاسم سلطان . [ س ِ س ُ ] (اِخ ) ولد سیدک خان از بزرگان و شاهزادگان دشت قپچاق بوده است در عهد بدیعالزمان میرزا تیموری . (حبیب السیر چ خیام ج 4 ص 403).
ترجمه مقاله