ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فیلخانه

لغت‌نامه دهخدا

فیلخانه . [ ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دربقاضی از بخش حومه ٔ شهرستان نیشابور که دارای 265 سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ