ترجمه مقاله

فیرده

لغت‌نامه دهخدا

فیرده . [ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است از بخش فیروزکوه شهرستان دماوند که دارای 390 تن سکنه است . آب آن از چشمه سار مرکوسر و شیخ علیخان و محصول عمده اش غله ، بنشن ولبنیات است . در زمستان گروه کثیری از مردم ده برای کارگری به مازندران میروند. مزارع مرکوسر و شیخ علیخان جزو این ده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
ترجمه مقاله