ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فیاق

لغت‌نامه دهخدا

فیاق . [ ف ُ ] (ع ص ) مرد بلندقامت مضطرب و برهم اندام . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ