ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فوبوس

لغت‌نامه دهخدا

فوبوس . [ ف ُ بُس ْ ] (اِخ ) تجسم ترس است . وی همراه آرس در میدان جنگ بود. فوبوس از فرشته های ذکور میباشد. وی پسرآرس و برادر دیمس بود و داستان خاصی به او منسوب نیست . (از فرهنگ اساطیر یونان و رم تألیف پیر گریمال ترجمه ٔ بهمنش ج 2 ص 731).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ