ترجمه مقاله

فلکی

لغت‌نامه دهخدا

فلکی . [ ف َ ل َ ] (اِخ ) اسماعیل بن مصطفی (یا اسماعیل پاشا) فلکی . از علمای ریاضی دان مصر و اصلاً ترک است . ولادت و تحصیل او در قاهره بود و تحصیلات عالی خود را در پاریس پایان داد. مدرسه ٔ علوم مهندسی قاهره را او تأسیس کرد. او راست : بهجة الطالب فی علم الکواکب . الاَّیات الباهرة فی النجوم الزاهرة. الدررالتوفیقیه . و نیز او راست تقاویم فلکیه که هرساله به عربی و فرانسوی انتشار میداد. وفات او به سال 1319هَ . ق . / 1901 م . بود. (از اعلام زرکلی ج 1 ص 114).
ترجمه مقاله