ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فلل

لغت‌نامه دهخدا

فلل . [ ف َ ل َ ] (ع اِ) رخنه ٔ روی شمشیر. (آنندراج ). صحیح کلمه فل است . رجوع به فل شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ