ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فلاعامعزی

لغت‌نامه دهخدا

فلاعامعزی . [ ] (معرب ، اِ) طین معزه است . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ