ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فقیاز

لغت‌نامه دهخدا

فقیاز. [ ف َق ْ ] (اِ) به معنی فغیاز به غین معجمه . (آنندراج ). رجوع به فغیاز شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ