ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فقلیموس

لغت‌نامه دهخدا

فقلیموس . [ ] (معرب ، اِ) رجوع به فقلامینوس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ