ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فقلامینوس

لغت‌نامه دهخدا

فقلامینوس . [ ](معرب ، اِ) بخور مریم است و گویند ضریمةالجدی است . (فهرست مخزن الادویه ). فقلابرس . رجوع به فقلابرس شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ