ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فغیازی

لغت‌نامه دهخدا

فغیازی . [ ف َغ ْ ] (اِ مرکب ) (از: فغیاز + یاء نسبت ). (حاشیه ٔ برهان چ معین ). مژدگانی . || شاگردانه . به معنی شاگردانه بطریق مجاز است . (برهان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ