ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فشار

لغت‌نامه دهخدا

فشار. [ ف ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش زرقان شهرستان شیراز، دارای 281 تن سکنه . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله و چغندر است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ