ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فشارک

لغت‌نامه دهخدا

فشارک . [ ف ِ رَ ] (اِخ ) دهی است از بخش کوهپایه ٔ شهرستان اصفهان ، دارای 930 تن سکنه . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله و حبوبات است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ