ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فسیدس

لغت‌نامه دهخدا

فسیدس . [ ] (معرب ، اِ) به یونانی کاکنج است . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ