ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فسدس

لغت‌نامه دهخدا

فسدس . [ ] (اِ) حب النیل و گفته اند تخم ماذریون است . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ