ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرومد

لغت‌نامه دهخدا

فرومد. [ ف َ م َ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکزی دهستان فرومد ازبخش میامی شهرستان شاهرود، واقع در 105هزارگزی شمال خاوری میامی و 2هزارگزی شمال باختری داورزن ، سر راه شوسه ٔ شاهرود به سبزوار. راه نیم شوسه ٔ به عباس آباد دارد. ناحیه ای است واقع در جلگه ، معتدل و دارای 3600تن سکنه . از سه رشته قنات مشروب می شود. محصولاتش غله و میوه است . اهالی به کشاورزی و گله داری و زنان به کرباس بافی گذران میکنند. این قصبه در سالهای قدیم بسیار آباد و پرجمعیت بوده و در حمله مغول ویران شده است . از آثار قدیمی یکی مقبره ابن یمین و دیگری مسجدجامع است که در قرن چهارم هجری بنا گردید و کاشی های بسیار زیبائی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ