ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرومد

لغت‌نامه دهخدا

فرومد. [ ] (اِ) بمعنی سعد است . (از فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ