ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرنگ

لغت‌نامه دهخدا

فرنگ . [ ف َ رَ ] (اِ) فاق و زبانه و آن در اصطلاح نجاران نرولاس باشد که از چوب کنند و تخته ای را در تخته ای بدان صورت درنشانند. (یادداشت به خط مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ