ترجمه مقاله

فرتوتی

لغت‌نامه دهخدا

فرتوتی . [ ف َ ] (حامص )پیری و خرافت . (ناظم الاطباء). رجوع به فرتوت شود.
ترجمه مقاله