ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فراهی

لغت‌نامه دهخدا

فراهی . [ ف َ ] (اِخ ) ابونصر. رجوع به ابونصر فراهی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ