ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فراراندن

لغت‌نامه دهخدا

فراراندن . [ ف َ دَ ] (مص جعلی ) (از: فرار + َاندن ) مصدر جعلی از فرار عربی . گریزاندن . (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ