ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرادیس

لغت‌نامه دهخدا

فرادیس . [ ف َ] (اِخ ) جایی در حلب از اعمال قنسرین ، و متنبی در اشعار خود بدان اشارت کرده است . (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ