ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فتیات

لغت‌نامه دهخدا

فتیات . [ ف َ ت َ ] (ع اِ) ج ِ فتاة. رجوع به فتاة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ