ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فتوت

لغت‌نامه دهخدا

فتوت . [ ف َ ] (ع ص ) کوفته . فتیت . || ریزه ریزه نموده . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || (اِ) نان فتیر. (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ