ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فتاط

لغت‌نامه دهخدا

فتاط. [ ] (اِ) سپستان . (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به سپستان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ