ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فتاتو

لغت‌نامه دهخدا

فتاتو. [ ف َ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش خمام شهرستان رشت ، که در دوهزار و پانصد گزی خاور راه شوسه ٔ خمام به بندرانزلی واقع است . جلگه ای معتدل ، مرطوب و دارای 410 تن سکنه است . آب آنجا را نهر کته سر سفیدرود تأمین میکند. محصول عمده ٔ این ده برنج ، غلات ، توتون ، سیگار، صیفی و شغل اهالی زراعت و حصیربافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ