ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فاک

لغت‌نامه دهخدا

فاک . [ فاک ک ] (ع ص ) پیر کلان سال از مردم و شتر. (منتهی الارب ). || سخت گول . ج ، فَکَکة، فِکاک . (منتهی الارب ): هو فاک ﱡ تاک ﱡ؛ او احمق است . (از منتهی الارب ) (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ