ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فالانجیطوس

لغت‌نامه دهخدا

فالانجیطوس . (معرب ، اِ) به یونانی اسم رتیلااست . (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به فالانجقون شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ