ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فالانجقون

لغت‌نامه دهخدا

فالانجقون . (معرب ، اِ) فالنجقین است . (حکیم مؤمن ). به یونانی اسم رتیلا است . (فهرست مخزن الادویه ). آن را فالانجیقون (با یاء) نیز آورده اند. (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ