ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فاقوس

لغت‌نامه دهخدا

فاقوس .(اِخ ) شهری است در مشرق مصر، و در آخر دیار مصر در جوف شرقی از سمت شام واقع است . (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ