ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فاخیدن

لغت‌نامه دهخدا

فاخیدن . [ دَ ](مص ) واخیدن . چیدن . برکندن . || زدن . || پنبه زدن . حلاجی کردن . || نیزه افکندن . || گرفتن . || فراهم آوردن . گرد کردن . (ناظم الاطباء). و رجوع به واخیدن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ